Търси

Раздели

Начало Компютри и ЕлектроникаМобилни телефониКнигиПарфюми

Нови продукти

Dell XPS 13 9360 Ultrabook
Dell XPS 13 9360 Ultrabook
Ръката на пророка
Ръката на пророка

Новини

11-03-13
Харлем шейк
Скандал се разрази в елитната пловдивска хуманитарна гимназия.

11-03-13
Ford China
През тази година, Ford ще представи в Китай редица нови модели.

11-03-13
Божидар Димитров
Смърт - заплашиха македонци

Всички новини
 

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

GOODS.BG

1. Съгласие за ползване

1.1 Този уебсайт е собственост на „ИНФОТЕХ” ООД и всяко лице, което получи достъп до него, се съгласява и приема настоящите условия за ползването му.

1.2 При липса на съгласие от страна на всеки потенциален клиент, то той е свободен и да не използва предоставените от този сайт възможности.

2. Предоставяне на лична информация и защита на личните данни

2.1 Goods.bg декларира, че събира единствено и само информация за датата и часа на посещение, както и IP – адреса на конкретния потребител, от съображения за сигурност, а и за целите на статистиката и понататъшното развитие и усъвършенстване на системата си.

2.2 Всички предоставени от клиента лични данни, въведени на уебсайта или изпратени чрез електронна поща, са обект на защита по Закона за защита на личните данни и единствената цел на тяхното събиране е за да може да изпълним направената поръчка.

3. Общи условия

3.1 Формулираните тук „общи условия за ползване” на сайта Goods.bg, имат силата, ролята и значението на сключен договор между страните.

3.2 Всеки който ползва услугите на сайта, декларира, че е съгласен и приема тези условия чрез регистрацията си. След момента на регистрация в сайта, клиента има правото да направи своята поръчка на конкретно избрана стока и по този начин се осъществява сключване на договор за продажба от разстояние.

3.3 Освен това писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта Goods.bg и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

3.4 За поръчките, направени в сайта от малолетни и непълнолетни лица, недееспособни и лица поставени под запрещение, отговорност носят съответно техните родители, настойници и попечители.

4. Цени

4.1 Всички цени в Goods.bg са обявени в български левове.

4.2 Указаните в Goods.bg цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.
4.3 Дължима е цената обявена в сайта, към момента на изпращане на заявка за покупка.

4.4 Goods.bg има право да променя цените оп свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цента, която е била актуална по време на сключване на договора.

4.5 При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Goods.bg има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да въстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

4.6 Съобщение за намалени цени е с поставяне на нова цена до старата, която е зачертана.

5.Начини на плащане

5.1 Цената по т.4 и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

а. в брой;
б. по банков път на посочена от ИНФОТЕХ ООД сметка;
в. чрез системата за електронни плащания ePay.bg;
г. по всеки друг указан в Интернет страниците на Goods.bg начин.

5.2 Клиентът заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, както следва:

а. в случаите по ал. 7.1, б. „а” – в момента доставката;
б. в случаите по ал. 7.1, б. „б” или „в” – в срок до 3 (три) работни дни от подаване на заявката;
в. в случаите по ал. 7.1, б. „г” – съобразно сроковете, указани на съответната Интернет страница.

6. Парола и потребителско име

6.1. При регистрацията си Клиентът посочва потребителско име и парола за достъп до клиентския си профил в Goods.bg.

6.2 Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му.

6.3 С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, клиентът следва да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход/exit”.

7.Публикуване на информация за стоките в Goods.bg

7.1 ИНФОТЕХ ООД публикува в Goods.bg описание на основните характеристики на всяка стока, продажната цена, информация относно пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, срока за доставка на заявената стока (ако е различен от общия срок за доставка, предвиден в настоящите Общи условия).

7.2 ИНФОТЕХ ООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

8.Мнения и изображения, разполагани на Goods.bg

8.1 Клиентът може да публикува свои мнения и коментари относно конкретни стоки предлагани в Goods.bg, както и да разполага файлове, съдържащи техни изображения или видео файлове, свързани с тези стоки, в съответните Интернет страници, съдържащи описание на тези стоки.

8.2 Файловете с изображения, разполагани от Клиента на ползвания от ИНФОТЕХ ООД сървър, следва да отговарят на посочените на съответната Интернет страница от сайта изисквания за размер и формат на файла, както и за качество на изображението, както и да не нарушават права на интелектуална собственост на трети лица.

9.Заявка за покупка

9.1 Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите в Goods.bg стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата на Goods.bg и натисне виртуалния бутон “Вход”.

9.2 Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

  • определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „Добави”, обозначен срещу съответна стока;
  • преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката в полето за „Коментар”);
  • избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката и въвеждане/промяна на данните за издаване на фактура;
  • повторно потвърждение на заявката от бутона „Продължи”.

9.3 Заявката за покупка на стока от Goods.bg се счита за извършена след натискане на бутона “Потвърди”. До този момент Клиентът има възможност да преглежда и променя заявените от него стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната заявка.

9.4 При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за ИНФОТЕХ ООД не възниква задължение за нейното изпълнение.

9.5 Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща.

10.Потвърждаване получаването на заявката

10.1 Заявка за покупка се приема от ИНФОТЕХ ООД чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща, което съдържа:

а. наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция на ИНФОТЕХ ООД (включително адрес на електронна поща) и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия;
б. информация за основните характеристики на заявената стока;
в. продажната цена на стоката;
г. стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка;
д. избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка;
е. информация за правото на Клиента да се откаже сключения във връзка със заявката индивидуален договор и за условията и начините за упражняването му; и
ж. срока, в който след проверка на наличността на заявената стока ИНФОТЕХ ООД ще потвърди валидността на заявката;
з. срока за доставка на заявената стока, ако същият се различава от сроковете, установени в настоящите Общи условия.

10.2 При липса на възможност за изпълнение на задълженията на ИНФОТЕХ ООД, поради това, че не разполага със заявената за закупуване стока, в срока по ал. 12.1, б. „ж” ИНФОТЕХ ООД уведомява Клиента за изчерпването й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща. В тези случаи ИНФОТЕХ ООД възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на заявената стока.

11.Доставка

11.1 Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка:

а. в срок до 3 работни дни от потвърждаване валидността на заявката - за гр. София
б. в срок до 7 работни дни от потвърждаване валидността на заявката - за територията на Република България
в. в конкретно договорен с клиента срок
г. достатъчен според обстоятелствата срок за чужбина

11.2 Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

12.Предаване на стоката

12.1 Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента;

12.2 При предаване на стоката Клиентът или третото лице по ал.14. 1 подписват придружаващите я документи.

12.3 В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ИНФОТЕХ ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

13.Право на отказ от стока

13.1 Съгласно разпоредбата на чл. 55 от ЗЗП, всеки като потребител, има правото да се откаже от поръчаната през сайта стока в 7 дневен срок при условие, че същата е неизползвана, неразопакована и във вида в който е била доставена.

14. Разваляне на договора

14.1Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

а. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
б. при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;
в. не е спазен срокът за доставка и в предвидените от закона случаи;

14.2. След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.

14.3. При условията на ал. 1, б. „а”, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до ИНФОТЕХ ООД.

14.4. В случай на упражняване правото по да развали договора Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока с грижата на добър стопанин;

14. 5. ИНФОТЕХ ООД възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на съответната стока, освен в случай на замяна, до 30 (тридесет) дни от датата, на която същият е упражнил правото си;

15. Ограничаване на отговорността

15.1 Goods.bg, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства, за каквито и да е щети от загуба на информация, произтекли от употребата на този сайт. В случай, че при използването на този сайт или материали от него от Ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервиз или поправка на оборудване вие поемате цялата отговорност и разходи за отстраняването на нанесените вреди; 15.2 С приемане на настоящите Общи условия, Клиентът декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност

15.3 ИНФОТЕХ ООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Goods.bg, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ИНФОТЕХ ООД, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на услугите.

16. Промени в Общите условия

16.1 Доколкото предлаганите чрез Goods.bg стоки и услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от ИНФОТЕХ ООД.

16.2. При извършване на промени в Общите условия, ИНФОТЕХ ООД се задължава да уведоми Клиента публикува на видно място в Goods.bg съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.

16.3. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и ИНФОТЕХ ООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по ал. 2 заявка за покупка на стока

Дефиниции

Чл. 1. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

    1. „Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

2. „ИНФОТЕХ ООД е търговското дружество, регистрирано от български съд по Търговския закон, с адрес за кореспонденция в гр. София, ж.к.”Гоце Делчев бл. 40, вх. Б, ет. 3, ап. 28, тел. (+359 2) 859-02-85, адрес на електронна поща: info@goods.bg, ЕИК по БУЛСТАТ: 130085865, което предоставя услуги и осъществява продажба на стоки от разстояние посредством администрирания от него уебсайт за електронна търговия Goods.bg. ИНФОТЕХ ООД е лице, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с номер по ЗДДС: BG 130085865.

3. „Goods.bg” (http://www.Goods.bg) е уебсайт за електронна търговия - виртуален информационен ресурс в Интернет за предоставяне на услуги на информационното общество и продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.

4. „Клиент” е дееспособно физическо лице (навършило 18 години и непоставено под запрещение) или юридическо лице, което е регистрирано в Goods.bg и се е съгласило с настоящите Общи условия.


5. „Клиенстки профил” е обособена част в Goods.bg, съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и при ползване на предоставяните посредством уебсайта Goods.bg услуги и съхранявана от ИНФОТЕХ ООД. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията или в по-късен момент, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от Goods.bg, да променя паролата си за достъп и др.

6. „Потребителско име” е посочен от Клиента при регистрацията му в Goods.bg електронен пощенски адрес, посредством които той се индивидуализира в Goods.bg.

7. „Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможност за достъп до клиентския му профил, за извършване на валидни заявки за покупка на предлаганите в Goods.bg стоки и за достъп до услуги, за ползването на които се изисква регистрация.

8. „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

9. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.

10. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

11. „Случайно събитие” е непредвидимо към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

12. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

13. „Информационна система” („Система”) е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.

14. "IP Адрес" е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

15. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

16. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

17. „Интернет страница” („Страница”) е съставна и обособена част от уебсайт.

18. „Електронна поща” е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през Интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.

 

Потребители

Вход
Регистрация | Забравена парола

Най-продавани

Непозволени игри
Непозволени игри
AGENT PROVOCATEUR Strip EDP  - Тестер за жени
AGENT PROVOCATEUR Strip EDP - Тестер за жени

Информация

Начало ФирматаУсловия за ползванеГаранционни условияПлащане и доставкаЧесто задавани въпроси Връзки Контакти
Goods.bg
© 2009 goods.bg       WebDesignBG